Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PNOŚ.271.34.2018.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-13 11:41:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w grudniu 2018 roku Monika Piechowska 2018-12-12 13:43:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 19.12.2018 r. Monika Piechowska 2018-12-12 13:41:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, opłat i windykacji należności w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-12-11 08:26:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 291/XLV/2018 z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 34/VII/2003 Rady Gminy Trzebielino w sprawie Statutu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-12-10 14:41:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 154/2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2018-12-10 14:30:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2018-12-10 14:17:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 155/2018 z dnia 10.12.2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, opłat i windykacji należności w Urzędzie Gminy Trzebielino i powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego Justyna Rapita 2018-12-10 13:00:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 154/2018 z dnia 07.12.2018 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-12-10 12:51:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 153/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-12-06 11:10:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 153/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-12-06 11:04:31 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 153/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-12-06 11:03:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 153/2018 z dnia 05.12.2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-12-06 10:59:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 152/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2018-12-05 09:28:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 17/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-12-05 09:26:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 151/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-12-05 09:24:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 305/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-12-05 09:24:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 18/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lat 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-12-05 09:18:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 17/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-12-05 09:04:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 151/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-12-05 09:03:46 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 151/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-12-05 09:03:30 dodanie dokumentu
Stawki podatku od nieruchomości Monika Piechowska 2018-12-05 09:02:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr 16/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 307/XLVII/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku Monika Piechowska 2018-12-05 09:01:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 15/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej Monika Piechowska 2018-12-05 08:59:56 dodanie dokumentu
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-05 08:57:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 14/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-05 08:55:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 150/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-12-05 08:50:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 13/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miastku Monika Piechowska 2018-12-05 08:49:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 12/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miastku Monika Piechowska 2018-12-05 08:49:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 149/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-12-05 08:45:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 11/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim powinny odpowiadać składane projekty Monika Piechowska 2018-12-05 08:44:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 10/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wysokości zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-04 14:56:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 9/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Monika Piechowska 2018-12-04 14:53:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 8/II/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-04 14:52:49 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-12-03 14:44:49 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-12-03 14:43:14 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. gr 41/4, obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-11-30 08:56:21 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Justyna Rapita 2018-11-29 12:33:08 edycja dokumentu
Kadencja 2018-2023 Justyna Rapita 2018-11-29 12:32:17 dodanie dokumentu
Maliszewska Danuta Justyna Rapita 2018-11-29 12:20:01 usunięcie dokument