Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekty uchwał IX sesja Monika Piechowska 2019-06-21 13:50:27 dodanie dokumentu
Tarnowski Jerzy Monika Piechowska 2019-06-21 10:05:21 edycja dokumentu
Tomasz Czechowski Monika Piechowska 2019-06-21 10:03:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w czerwcu 2019 roku Monika Piechowska 2019-06-21 09:19:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 26.06.2019 r. Monika Piechowska 2019-06-21 09:14:43 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Lokalizacji 12 działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną z budowa 12 budynków jednorodzinnych o pow. zabudowy do 150 mkw realizowanego na działce 43 w obrębie Zielin. Justyna Rapita 2019-06-19 13:48:03 edycja dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-06-14 12:36:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu Monika Piechowska 2019-06-13 11:09:30 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Monika Piechowska 2019-06-12 11:49:50 edycja dokumentu
Sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi Justyna Rapita 2019-06-11 08:42:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.06.2019 roku w sprawie: powołania przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Starkowie Justyna Rapita 2019-06-07 13:25:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.06.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-06-07 13:23:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.05.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-06-07 13:18:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.05.2019 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2019-06-07 13:16:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.05.2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia V przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino. Justyna Rapita 2019-06-07 13:03:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2019 roku do 30.06.2021 roku Justyna Rapita 2019-06-07 12:58:38 dodanie dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2019-06-07 11:22:52 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2019-06-07 11:21:01 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2019-06-07 11:09:18 edycja dokumentu
Arkadiusz Kukliński Justyna Rapita 2019-06-07 10:16:30 edycja dokumentu
Dorota Grzegorczyk Justyna Rapita 2019-06-07 10:10:29 edycja dokumentu
Gałczyńska Irena Justyna Rapita 2019-06-07 10:06:12 edycja dokumentu
Joanna Kmiecik Justyna Rapita 2019-06-07 10:02:40 edycja dokumentu
Podraża Krystyna Justyna Rapita 2019-06-07 09:56:41 edycja dokumentu
Beata Kiedrowska Justyna Rapita 2019-06-07 09:52:01 edycja dokumentu
Mariola Skwierawska Justyna Rapita 2019-06-07 09:44:28 edycja dokumentu
Grażyna Bodnar Justyna Rapita 2019-06-07 09:36:10 edycja dokumentu
Wybory na kadencję 2020-2023 Monika Piechowska 2019-06-07 09:11:30 edycja dokumentu
Wybory na kadencję 2020-2023 Monika Piechowska 2019-06-07 09:10:15 edycja dokumentu
Wybory na kadencję 2020-2023 Monika Piechowska 2019-06-07 08:48:40 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.19.2019.2 - Tworzenie nowych i dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w OWP w miejscowościach Trzebielino, Suchorze, na potrzeby projektu "Dla naszych dzieci" Monika Piechowska 2019-06-06 10:21:25 edycja dokumentu
PNOŚ.271.19.2019.2 - Tworzenie nowych i dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w OWP w miejscowościach Trzebielino, Suchorze, na potrzeby projektu "Dla naszych dzieci" Monika Piechowska 2019-06-06 10:21:03 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.18.2019.2 - Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Trzebielino, Suchorze, na potrzeby projektu "Dla naszych dzieci" Monika Piechowska 2019-06-06 10:17:52 edycja dokumentu
PNOŚ.271.18.2019.2 - Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Trzebielino, Suchorze, na potrzeby projektu "Dla naszych dzieci" Monika Piechowska 2019-06-06 10:17:38 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-06-05 08:41:21 edycja dokumentu
VIII sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-06-04 10:52:48 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Trzebielino w zakresie gospodarki odpadami Monika Piechowska 2019-06-04 10:50:04 edycja dokumentu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-06-04 10:44:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr 66/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-06-04 10:38:43 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 67/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2019-06-04 10:36:55 dodanie dokumentu