Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
PNOŚ.271.34.2018.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino 2018-12-13 11:43:55 Składanie ofert w toku
2019-01-08 23:59
PNOŚ.271.26.2018.2 - Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-10-01 10:51:22 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.23.2018.2 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumieniec 2018-08-27 13:56:11 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.20.2018.2-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik 2018-07-25 13:28:32 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.18.2018.2 - Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-07-25 11:51:43 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.17.2018.2 - Budowa chodnika na odcinku Zielin-Starkowo 2018-07-04 09:58:06 Minął termin składania ofert
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-06-07 08:36:18 Minął termin składania ofert
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie 2018-06-05 10:33:52 Minął termin składania ofert
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-05-11 11:55:59 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino 2018-05-11 13:45:51 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino 2018-04-19 13:56:48 Minął termin składania ofert
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie 2018-05-11 08:57:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino 2018-03-29 13:16:08 Minął termin składania ofert
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie 2018-03-14 13:03:41 Minął termin składania ofert
"Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora" 2017-10-03 20:07:32 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik 2017-09-07 13:39:26 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik 2017-08-18 12:00:49 Minął termin składania ofert
Wyposażenia pracowni biologicznej i matematycznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-08-17 12:43:42 Minął termin składania ofert
Wyposażenia pracowni biologicznej i matematycznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-07-28 12:28:19 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik 2017-08-02 12:39:53 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino 2017-06-13 08:38:11 Minął termin składania ofert
Wyposażenie pracowni szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne z dziedziny doradztwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-04-05 13:19:18 Minął termin składania ofert
Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-03-24 12:49:46 Minął termin składania ofert
Wyposażenie pracowni szkolnych szkół Gminy Trzebielino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-01-17 09:06:50 Minął termin składania ofert
Prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego w Gminie Trzebielino w ramach projektu "Szkoła równych szans" 2016-12-09 13:13:12 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sani. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino 2017-01-26 14:47:18 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów na zajęcia/półkolonie w ramach projektu "Szkoła równych szans" 2016-10-21 11:24:41 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanit. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino" 2016-11-18 12:31:33 Minął termin składania ofert
Dostawa miału węglowego 2016-09-01 13:54:32 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń 2016-09-15 10:09:05 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert dot. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie..... 2016-07-08 14:59:09 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych wraz z konserwacją punktów świetlnych znajdujących się na terenie Gminy Trzebielino 2016-06-30 08:29:31 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno 2015-10-05 12:49:46 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno 2015-09-10 12:41:39 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno 2015-08-21 09:05:21 Minął termin składania ofert
Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzebielino w roku szkolnym 2015/2016 2015-07-30 17:55:27 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej osiedle domków w miejscowości Trzebielino o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową 2015-07-01 12:14:22 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2017 roku 2015-05-29 12:02:47 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej osiedle domków w miejscowości Trzebielino o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową 2015-05-14 12:47:30 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji 2018-02-26 12:19:14 Minął termin składania ofert